Půjčovna lešení

Půjčovna lešení

Půjčovna lešení

Modulové lešení PERI – systém pro náročné tvary

Lešení ze standardních dílů vytěsňuje klasické lešení z trubek a spojek. Styčník PERI UP Rosett nabízí v rozestupu po 50 cm možnosti připojení a to kterýmkoliv směrem. Tímto způsobem lze obestavět lešením i komplikované tvary, jako např. historické budovy s arkýři, vyložením a sochami nebo věže a věžové střechy.

K dispozici jsou tyto varianty:

PERI UP Rosett 70

 • systémová šířka 72 cm, šířka podlahy 64 cm
 • používá se jako pracovní a ochranné lešení tř. 1 až 3 (0,75 – 2,00 kN/m²)
 • zahrnuje i doplňky jako jsou vnitřní a vnější konzoly, ochrannou stříšku, záchytné lešení, chodníkové rámy, příhradové nosníky pro přemosťování, sítě a plachty.
 • je určené pro práce u kterých je zapotřebí ukládat na lešení menší množství potřebného materiálu a/nebo celé stavební díly, např. práce malířské, opláštění fasády, montážní práce

PERI UP Rosett 100

 • systémová šířka 104 cm, šířka podlahy 96 cm
 • používá se jako pracovní a ochranné lešení tř. 1-5 (0,75 – 4,50 kN/m²))
 • zahrnuje i doplňky jako jsou vnitřní a vnější konzoly, ochrannou stříšku, záchytné lešení, chodníkové rámy, příhradové nosníky pro přemosťování, sítě a plachty
 • je určené pro práce u kterých je zapotřebí ukládat na lešení větší množství potřebného materiálu a/nebo celé stavební díly, např. zdění, čištění, montážní práce

PERI UP Rosett 150

 • systémová šířka 150 cm, šířka podlahy 150 cm
 • používá se jako pracovní a ochranné lešení tř. 1-4 (0,75 – 3,00 kN/m²)
 • zahrnuje i doplňky jako jsou vnitřní a vnější konzoly, ochrannou stříšku, záchytné lešení, chodníkové rámy, příhradové nosníky pro přemosťování, sítě a plachty
 • je určené pro práce u kterých je zapotřebí ukládat na lešení větší potřebného materiálu a/nebo celé stavební díly, např. zdění, čištění, montážní práce

Systémové díly variant s T-rámy a Rosettu se dají bez problémů libovolně kombinovat. Díky velké únosnosti obou variant bylo v průběhu ověřování stanoveno pro kombinování jednoduché pravidlo: každý díl systému se montuje i kotví v souladu se svým Návodem k montáži a používání.

Našim zákazníkům je k dispozici systém lešení, který splňuje všechny zákonné požadavky na stabilitu a bezpečnost práce. Potřebné výstupy, které vyplynuly v procesu ověřování, jsou přehledně uvedeny v Návodu k montáži a používání. V Evropě splňuje PERI UP požadavky na systémová lešení dle EN 12810 a EN 12811.

 

Výhody

 • Velká flexibilita

Díky rozestupu styčníků po 50 cm nabízí PERI UP Rosett možnost optimálního přizpůsobení výšky, šířky i hloubky. Metrický rozměrový modul dovoluje přitom libovolné členění polí. 3m pole se tak dá systémově rozdělit jako 2 x 1,50 m nebo 4 x 0,75.

 • Snadná montáž

„Gravity Lock“, hlava horizontály samovolně do styčníku zapadající a zajišťující se: V průběhu montáže horizontály zapadá klín díky gravitaci do otvoru v rozetě a zablokuje se.

 • Velká únosnost a tuhost styčníků

Velká tuhost spojení horizontály se sloupkem dovoluje zredukovat počet podlaží plně osazených podlahami a snižuje počet potřebných diagonál. Běžný případ lešení PERI UP Rosett často vyžaduje diagonály pouze v nejnižším podlaží. Všechna další podlaží jsou ztužena pouze horizontálami.

 • Vestavěná pojistka pro zajištění podlah

Způsobem nasazení, kdy se podlaha po položení posunuje, je podlaha okamžitě zajištěna. Pro zajištění, nejsou nutné další díly, kterých vynechání nebo opomenutí, by mohlo vést k bezpečnostním rizikům. Zakopnutí je vyloučeno. Podlahy se dají po ukončení montáže bez problémů vyjmout nebo osadit.